Οικονομικές καταστάσεις

 

2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 - ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΚ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ε.Π.Ε.

 

2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΚ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ε.Π.Ε.

 

2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 - ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΚ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ε.Π.Ε.


 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | Νευροψυχιατρικές Κλινικές Α.Ε.
Εγνατία 95 Θεσσαλονίκη | T. 2310 230318 | F. 2310 239724
e-mail:info@stasinopoulos.gr